LUFTKUDDELAND - FÖRETAGET SOM LEVER PÅ HOPPET
Ni kan hyra ett helt 
Luftkuddeland
 eller enskilda delar med eller utan personal.

Kontakta oss för råd, priser eller offert på

Montering
Vid upp och nedmontering av aktiviteterna behöver man vara ett antal personal beroende på luftkuddens storleken och antalet aktiviteter. Luftkuddeland kan stå till tjänst med all personal eller delar av personal.
Vi kan tex. komma en eller två som "Borgmästare" och se till att allt fungerar och att aktiviteterna hanteras och packas på rätt sätt.
Säkerhet
Under hela öppettiden måste det finnas "säkerhetspersonal". "Säkerhetspersonalen" skall se till att reglerna följs för de olika aktiviteterna och att det inte släpps in för många personer i aktiviteterna på en gång, detta för att minska risken för olyckor.
Mobiltelefon, förbandslåda skall finnas i närheten och skall tillhandahållas av hyrestagaren.
Vid större evenemang skall även sjukvårdspersonal finnas på plats.

UTHYRNINGSAVTAL.docx (DOCX — 15 KB)