LUFTKUDDELAND - FÖRETAGET SOM LEVER PÅ HOPPET
HOPPBORGAR
Kul att veta är:
En borg är en befäst byggnad med höga murar och ofta resta kring ett kärntorn. De medeltida borgarna var ofta byggda i flera steg där det första var uppförandet av en kastal. – De svenska borgarna är idag, med få undantag,ruiner. Riksantikvarieämbetets definition på begreppet borg är: "De befästa anläggningarna utgör områden som på en eller flera sidor avgränsas eller utmärks av anlagda murar, vallar, palissader, vallgravar eller kombinationer av dessa. Tillträde/ utträde och/eller insyn har varit begränsad och/eller kontrollerad."

"STORA HOPPBORGEN" 6X6m.
Den kräver ett utrymme på 9x7m. mark/golvyta och minst 4m. i takhöjd.
Skall den vara inomhus så fodras det portar på minst 1,2m bredd och strömtillgången, vanlig 2 fas och 1st 10A säkring.
"HOPPBORG" 5x5,5m.
Den kräver ett utrymme på 8x6m. mark/golvyta och minst 4m. i takhöjd.
Skall den vara inomhus så fodras det portar på minst 1,2m bredd och strömtillgången, vanlig 2 fas och 1st 10A säkring.
Kul att veta är:
Ett slott är en byggnad som ursprungligen byggdes av kungar och furstar när borgen hade spelat ut sin roll som försvarsverk. Slotten blev makt- och regeringscentrum efter medeltiden. De slott som byggdes fram till 1600-talet var ofta befästa, och tjänade bland annat som skydd mot fiender. Exempel på detta är Vasa slotten, Gripsholm, Kalmar, och Vadstena slott.
"SLOTTET"
Det går åt ett utrymme på 8x8m. mark/golvyta och minst 3m. i takhöjd.
Skall den vara inomhus så fodras det portar på minst 1,2m bredd och strömtillgången, vanlig 2 fas och 1st 10A säkring.
Kul att veta är:
Ånglok är ett lokomotiv för järnväg eller spårväg med en ångmaskin som motor. Ångloket var den första användbara loktypen men används inte längre kommersiellt i industriländer. I vissa utvecklingsländer finns ånglok i drift, och dessutom finns de vid museijärnvägar för passagerartrafik eller godstransport. I Storbritannien finns fortfarande Flying Scotsman kvar i drift och i Sverige tuffar de gamla ångloken fortfarande på olika museibanor och järnvägsmuséer. I Tyskland anordnas "Plandampf" där vissa ordinarie tåg ersätts med ångloksdragna tåg.
Världens genom tiderna största ånglok, Union Pacifics magnifika Big Boy! 25 såna byggdes för att bla. kunna dra kilometerlånga godståg i Wyomings branta bergstrakter. Loket är 40 meter långt och har en tjänstevikt på hela 550 ton. Nåja, det brukar vara lite diskussioner om vilket ånglok som egentligen var störst och bäst men Big Boy är utan tvekan den mest kända.
"ÅNGLOKET"
Det behövs ett utrymme på 9x6m. mark/golvyta och minst 4m. i takhöjd.
Skall den vara inomhus så fodras det portar på minst 1,2m bredd och strömtillgången, vanlig 2 fas och 1st 10A säkring.
Kul att veta är:
Sjöröveri är överfall på främst handelsfartyg i syfte att plundra dem. Den som bedriver sjöröveri kallas pirat, eller sjörövare. Pirater har funnits så länge människor har färdats på haven. Kapare, var till skillnad från piraterna sanktionerade med kaparbrev, utfärdade av en regering, vilket tillät dem att i krigstid attackera fientliga skepp. Kaparverksamhet är sedan 1856 förbjuden enligt internationell rätt.
Ordet pirat kommer av det latinska ordet pirata, som härstammar från det grekiska ordet piera som betyder: "försöka", "angripa" från roten preil, som betyder "fara". En av de äldsta definitionerna av ordet pirat, pirate, som förekommer i engelska lexikon fastslår att ordet är identiskt med "ett slags skepp". Ordet har också fått moderna betydelser i det att det även exempelvis kan åsyfta personer som illegalt kopierar och distribuerar mjukvara.
"LILLA PIRATSKEPPET"
Det kräver ett utrymme på 8x5,5m. mark/golvyta och minst 4m. i takhöjd.
Skall den vara inomhus så fodras det portar på minst 1,2m bredd och strömtillgången, vanlig 2 fas och 1st 10A säkring.
"STORA PIRATSKEPPET"
Det kräver ett utrymme på 14x7m. mark/golvyta och minst 5m. i takhöjd.
Skall den vara inomhus så fodras det portar på minst 1,2m bredd och strömtillgången, vanlig 2 fas och 1st 10A säkring.