LUFTKUDDELAND - FÖRETAGET SOM LEVER PÅ HOPPET
TURNÉPLAN
2017
OBS!
BARA KONTANT BETALNING HOS OSS 
HEJ HOPP PÅ ER DÄR UTE

  VÄLKOMMNA
OBS!
BARA KONTANT BETALNING HOS OSS


TÄNK PÅ ATT FÖRÄLDRAR HAR ANSVAR FÖR SINA BARN NÄR DE BESÖKER LUFTKUDDELAND.

LUFTKUDDELAND ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA KLÄDER ELLER ANDRA VÄRDEFÖREMÅL NÄR NI BESÖKER LUFTKUDDELAND.

OBS! 
På senare tid har vi fått in klagomål på att en del barns kläder har fått blåa fläckar efter att de åkt i våra hinderbanor. 
Vi har drivit Luftkuddeland i snart 20 år och har aldrig upplevt detta tidigare så vår slutsatts blir att det måsta vara några "nya" tillsattser i kläderna som gör att de blir missfärgande av materialet i våra luftkudddar. 
Vi har varit i kontakt med tillverkarna av hoppborgarna och även med kappelmakare och inget nytt har hänt med matterialet som luftkuddarna är tillverkade av.
Så när ni kommer till oss så se till att barnen har oömma kläder på sig.